Ders Listesi

İlgili Derslerin Listesi.

Ders Kodu Ders Adı Açıklama
BLM111 Programlama Dilleri

Bu dersin amacı öğrencilere C programlama dilini kullanarak yapısal programlar geliştirme yeteneği kazandırmaktır.

BLM436 Örüntü Tanıma

Bu dersin amacı örüntü tanıma uygulamalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrencilere aktarılmasıdır.

BSM731 Graf Teorisi

Bu dersin amacı; Bir çok disiplinde, ağ yapısındaki her türlü problemin temelini oluşturan graf teorisinin etkin algoritmik ve hesapsal altyapısının edinilmesi.