Naive Bayes Sınıflandırıcı


import pandas as pd

from sklearn.cross_validation import train_test_split

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB

from sklearn.metrics import accuracy_score

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.metrics import f1_score#Dosyayi Yukle

veri = pd.read_csv('veri/data_base.csv')

ozellik_sayisi = 20#giris cikis belirle

giris_verileri = veri.iloc[:,1:ozellik_sayisi+1]

cikis = veri.iloc[:,-1]
#Egitim ve test verilerini ayir

egitim_giris, test_giris,egitim_cikis, test_cikis = train_test_split(giris_verileri,cikis, test_size=0.15, random_state=0)
#Gaussian NB

olasilik_modeli = GaussianNB()

olasilik_modeli.fit(egitim_giris, egitim_cikis)

cikis_tahmin = olasilik_modeli.predict(test_giris)
#Başarıyı belirle

basari = accuracy_score(test_cikis, cikis_tahmin)

fSkor =  f1_score(test_cikis, cikis_tahmin, labels=None, pos_label=1, average='binary', sample_weight=None)